e-mail: dkabogretmen@gmail.com

10.Sınıf

10. SINIF
Ünite
Sırası
Ünite Adı
Kazanım
Sayısı
Ders Saati
Ders Saati
Yüzdesi
1
Allah İnsan İlişkisi
6
18
25,00
2
Hz. Muhammed ve Gençlik
5
14
19,44
3
Din ve Hayat
7
14
19,44
4
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
5
12
16,66
5
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar
6
14
19,44
Toplam
29
72
100